Сряда, 8 Декември 2021г.
Съобщения
Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че във връзка с организацията на дейностите за изследване за COVID – 19 с бързи антигенни тестове в СУ „Йордан Йовков“  в понеделник - 06.12.202 ...
На вниманието на родителите, относно публикация на госпожа Светла Желязкова Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че публикацията на госпожа Светла Желязкова, относно прием на детск ...
Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че във връзка с организацията на дейностите за изследване за COVID – 19 с бързи антигенни тестове и съгласно заповеди на МОН –№РД09 - 4614 и на ...
Уважаеми родители на ученици от СУ “Йордан Йовков“, гр. Кърджали, Ръководството на училището Ви информира за следното: 1. На 22.11.2021 г. всички ученици ще се обучават от дома – О ...
Продължава тестването на учениците от 17 паралелки от 1 – 4 клас в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали с неинвазивни бързи тестове с проба от слюнка за COVID – 19  Всичките 338 теста ...
Днес 16.11.2021 г. в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали започна тестването на 341ученици от 17 паралелки от 1 – 4 клас с неинвазивни бързи тестове с проба от слюнка за COVID – 19. Вс ...
Уважаеми родители на ученици от I – IV клас в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали,  Ръководството на училището Ви информира за следното: 1. На 15.11.2021 г. всички ученици ще се обу ...
Заповед организация  COVID - 19 .Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в условията на извънредна епидемична обстановка ...
Заповед - насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в ...
Уважаеми родители на ученици от I – IV клас в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, относно изискването на МОН и МЗ, присъственото обучение да се осъществява, чрез тестване на ученицит ...
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ЕДНОСЕДМИЧНА РОТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 08.11.2021 Г. ДО 19.11.2021 Г. ВКЛ.   ЗАПОВЕД №258-258 /09. ...
Уважаеми ученици, учители и родители, предвид пандемичната обстановка, обусловена от COVID-19 и опазването живота и здравето на учениците и работещитев  СУ „Йордан Йовков“ Ви инфор ...
Програма на  Община  Кърджали за провеждане  на   културни и  спортни  мероприятия,посветени  на   21  октомври  - Ден на  Кърджали ...
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че откриването на учебната 2021/2022 година ще се извърши присъствено на открито в двора на училището от 9:00 часа при спазване на задължителните ...
Уважаеми ученици и родители, Тържественото откриване на учебна 2021/2022 година ще се състои на 15.09.2021 година от 9:00 часа в двора на училището. ...
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че децата от 5 до 8 години имат възможност безплатно да направят силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби. За повече информация можете д ...
Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи и осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 3 ...
На 07.06.2021 г. ще бъдат публикувани резултатите от НВО – 4 клас. Ще се виждат с вх. номер и код за достъп от служебната бележка за явяване. Ще имате възможност  за проверка на ре ...
СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали организира лятно училище за бъдещите първокласници в  периода от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 г. включително. Заниманията ще се провеждат  от 8:00 ч ...
На вниманието на родителите на бъдещите първокласници! Уважаеми родители, Във връзка с изпълнение на дейностите по прием в първи клас, Ви информираме, че в срок до 03.06.2021 г. ...
Уважаеми родители и ученици,  Съгласно Заповед № РД 09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието и науката за изменение на Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г. на министъра на ...
На вниманието на родителите! Уважаеми родители, Ръководството на  СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали  Ви уведомява, че всички ученици от четвърти клас на училището са допуснати до ...
Уважаеми родители на бъдещи първокласници, В периода от 17.05.2021 г. до 31.05.2021 г. при техническия секретар на училището от 8:00 до 17:30 часа е необходимо да потвърдите желан ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, ръководството на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали ви уведомява, че на основание Заповед № РД –01-274/29.04.2021 г. на министъра  на здравеопазв ...
НАРЕДБА № 5 от 27.04.2021 г. На основание чл.154 от Кодекса на труда ОПРЕДЕЛЯМ 30.04.  до 04.05. 2021 г. включително - Великденските празници и 06.05.2021 г./четвъртък/- Гергь ...
Уважаеми родители,  ученици и учители на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали. На 13.04.2021 г. /вторник/ от 12:00 часа в  двора на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали ще се организира интер ...
Скъпи ученици от ПГ, 1-4 клас, 7, 8,10 и 12 класове, Добре дошли в обновената сграда на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали след ремонта на отоплителната инсталация. Добре дошли на ...
Ha основание чл. 259 от ЗПУО, във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-856/ 09..04.2021 г. на министъра на образованието ...
НАРЕДБА № 3 от 02.04.2021 г. На основание Заповед   № РД 09-2118/ 28.08.2020 г г. на Министъра на образованието ОБЯВЯВАМ Пролетна ваканция от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. вк ...
Уважаеми родители, във връзка със Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката Ви информираме, че присъствените учебни занятия за децата от подготвите ...
Организацията на  обучение в електронна среда (ОРЕС) ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, ръководството на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали ви уведомява, че на основание Заповед №РД 173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за хода на ремонта на парната инсталация към 17 март 2021 година. На 16.03.2021 г. е осъществено зах ...
ЗАПОВЕД №949-949/19.03.2021 г. Ha основание чл. 259 от ЗПУО, във връзка със ЗАПОВЕД № РД-01- 173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването относно преустановяването на присъст ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за хода на ремонта на парната инсталация към 17 март 2021 година. На 16.03.2021 г. е осъществено зах ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за хода на ремонта на парната инсталация към 12 март 2021 година. По график в  дните от 08.03 – 11.0 ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за хода на ремонта на парната инсталация към 05.03.21 г. Студените проби на парната инсталация вече ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за хода на ремонта на парната инсталация към 26 февруари 2021 година. Радиаторите в цялата сграда са ...
I. На основание чл.104, ал. 3 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Ви уведомяваме, че в СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали има следни ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за хода на ремонта на парната инсталация към 19 февруари 2021 година. Монтирани са 2200 м тръби, нап ...
От днес учениците от 5, 10, 11 и 12 клас от СУ „Й. Йовков“ се завърнаха в класните стаи на ПГ по селско и горско стопанство за присъствено обучение, което ще продължи до 2 март. С ...
Уведомяваме ви, че съгласно Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването относно допускане на провеждане на присъствени учебни занятия за всички ученици от пет ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за хода на ремонта на парната инсталация към 12 февруари 2021 година. Монтирани са вертикалните щран ...
Уважаеми родители, уведомяваме ви, че ремонтните дейности по отоплителната инсталация в сградата на училището  продължават. Ръководството на СУ „Йордан Йовков“ осъществява непрекъс ...
5.2.2021 Новини На 04.02.21 г. започна присъствено обучение на 153 ученика от СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали от 7, 8, 12 клас и 40 учители, работещи синхронно – присъствено и О ...
Уважаеми родители, ръководството на СУ „Йордан Йовков“ ви уведомява, че  учениците от 7,8 и 12 клас са пребазиране в ПГСГС от 04.02.2021 г. На наше искане за осигуряване на трансп ...
Уважаеми ученици и родители, междусрочната ваканция за учебната 2020/2021 година е на 03.02.2021г./сряда/ Край на първия учебен срок – 02.02.2021г. /вторник/ Начало на втория уч ...
Уважаеми родители, Ръководството на училището ви уведомява, че днес 02.02.2021г. получихме съгласието на всички институции – РС ПБЗН – Кърджали, РЗИ – Кърджали, Община Кърджали и ...
Уважаеми родители, ръководството на училището ви уведомява, че днес 15.01.2021гб получихме съгласието на всички институции – МОН, РУО – Кърджали, Община Кърджали, РС ПБЗН – Кърджал ...
Уважаеми родители, ръководството на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали ви уведомява, че класните стаи на учениците от 1 – 4 клас са готови. Предстоят довършителни работи по дооборудване ...
Във връзка с пребазирането на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали в други сгради, днес се получи много ценно, като отношение дарение от г- н Кирил Георгиев, родител на Христо Георгиев уче ...
Уважаеми родители, ръководството на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали ви уведомява, че с Доклад до Община Кърджали изх. №16 / 13.01.2021 г. е отправено предложение до Кмета на общината ...
Ръководството на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали изказва благодарността си към онези родители на ученици от 1 до 4 клас, отзовали се на нашия апел за оказване на помощ при транспортир ...
Уважаеми родители, Ръководството на СУ “Йордан Йовков“ е за присъствено обучение и прави всичко възможно това да се случи, но след получено Становище от РЗИ – Кърджали днес в 16:5 ...
Уважаеми родители на децата и учениците от ПГ 1 – 4 клас на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали. Във връзка по организацията за осигуряване на присъствено обучение на учениците от 1 – 4 ...
Уважаеми родители на децата и учениците от ПГ 1 – 4 клас на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали. I. Уведомяваме ви, че на 08.01.2021 г. ръководството на СУ „Йордан Йовков“ направи оглед ...
Уважаеми родители на децата и учениците от ПГ 1 – 4 клас на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали. С наше Писмо изх.№ 6 /07.01.2021 г. сме поискали становище от РЗИ – Кърджали за настаняван ...
Уважаеми родители, Ръководството на СУ “Йордан Йовков“ съвместно с Община Кърджали и РУО –Кърджали обмислят варианти за насочване на учениците от 1- 4 клас в сгради на други училищ ...
За среща с родителите на децата и учениците от ПГ, 1-4 клас на 04.01.2021 г. от 12:00 часа.   От ръководството на училището 03.01.2021 г. ...
Уважаеми родители и ученици, Ръководството на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали Ви информира, че поради създадената извънредна ситуация – аварирала отоплителна система, която е в пр ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, информираме Ви, че поради забавилите се дейности по ремонта на отоплителната инсталация и липсата на отговор от Община Кърджали се налага ръков ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 30 декември 2020 година. Ръководството на училището изрази своето жел ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 23 декември 2020 година. Отправено е искане до Кмета на Община Кърджа ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за предстоящата Коледна ваканция Начало 22.12.2020 г. Край  03.01.2021 г. включително. Учебните за ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание Коледен онлайн  концерт на нашите талантливи деца и ученици. Можете да го гледате на 19.12.2020 г. в сайта на уч ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 11 декември 2020 година. Стартира отстраняването на старата отоплител ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 9 декември 2020 година. В сградата на училището са предприети ремонтн ...
Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 4 декември 2020 година. Уведомени с доклади са Община Кърджали, РУО – ...
Уважаеми родители, ученици и учители, съобщаваме Ви, че с наш Доклад №850/10.11.2020 г. директорът на училището е подал информация за броя  на децата и учениците в ПГ, 1- 4 клас -  ...
Уважаеми родители, Ръководството на СУ „Йордан Йовков“ ви уведомява, че в училищната сграда има проблем с отоплителната инсталация. В тази връзка са предприети мерки чрез Община Къ ...