Понеделник, 22 Юли 2024г.
Обучение

Седмично разписание първи срок за 2022/2023 учебна година -XII клас

 

 

Натовареност на учителите

 

График за класните работи I – ри учебен срок.

График за контролните работи I – ри учебен срок.

График на консултациите за I – ри учебен срок.

График за провеждане на изпитите – януарска сесия, самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 г.

 

Oрганизиране, обучение и провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение

Конспекти по:

Български език и литература

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Философия и Свят и личност

Компютърно моделиране

Въведение в предприемачеството

Немски език

Човекът и обществото

Мениджмънт на фирмата

Счетоводство и бизнес анализ

Маркетинг и реклама

Счетоводство на фирмата

Въведение в маркетинга

Фирмено право

 

Анкета за онлайн обучение