Сряда, 18 Май 2022г.
Обучение

Седмично разписание първи срок за 2021/2022 учебна година -XII клас

 

Заповед за училищен план - прием в I и V  клас - 2021 - 2022 г и брой места в остените класове и свободните места в тях. 

Свободни места в паралелките и класовете за учебната 2021/2022 година (към 21.09.2021 г.)

 

Натовареност на учителите

Натовареност на класните стаи

График за класните работи I – ри учебен срок.

График за контролните работи I – ри учебен срок.

График на консултациите за I – ри учебен срок.

График за провеждане на изпитите – януарска сесия, самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 г.

Списък на учениците имащи право на стипендии за I –ри  срок на учебната 2021-2022 г.

Oрганизиране, обучение и провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение

Конспекти по:

Български език и литература

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Философия и Свят и личност

Компютърно моделиране

Въведение в предприемачеството

Немски език

Човекът и обществото

Мениджмънт на фирмата

Счетоводство и бизнес анализ

Маркетинг и реклама

Счетоводство на фирмата

Въведение в маркетинга

Фирмено право

 

Анкета за онлайн обучение