Сряда, 19 Юни 2024г.
За нас

СУ "Й. Йовков"е създадено през 1957г. Първата учебна година започва с 22 паралелки.Учебните занятия на среден курс се водят в тогавашната гимназия "Христо Ботев" на улица "Републиканска", на начален курс в Техникума по цветна металургия, а заниманията на детските групи се провеждат в Дома на културата.
През 1959г. училището се премества в новопостроената сграда на улица "Републиканска". В него работи амбициозен, висококвалифициран учителски колектив, който пренася традициите от миналото, гледа трезво към настоящето и с вяра и надежда крачи към бъдещето.

Повече от половин век училището е средище на интензивен интелектуален растеж и се утвърждава като едно от най-авторитетните учебни центрове в гр. Кърджали. Единствено СУ "Й. Йовков" на територията на града има договорни отношения с Уиздъм колидж - Лондон, обучава по специфична английска методика /работа в екип/, работи съвместно с преподаватели от УНСС - София, издава английски сертификат за придобита квалификация в областта на мениджмънта.
Училището членува  в Асоциация на Кеймбридж училищата в България и сдружение "Асоциация HELP" и притежава лицензия, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България.

С указ на Държавния съвет на НРБ N1517/19.05.1983г. училището е наградено с орден "Кирил и Методий"-III степен за постигнати високи успехи в учебно-възпитателната дейност.
Десетки са индивидуалните и колективни отличия за учебна, спортна и художествено-творческа дейност, извоювани ежегодно от възпитаниците на училището.
В настоящия момент в СУ "Й. Йовков" се обучават над 757 ученици, разпределени в 31 паралелки. Провежда се чуждоезиково обучение по английски език, немски език,  руски език.

В паралелките с непрофилирана  подготовка се провежда  засилено  обучение по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Информационни технологии, География и икономика, История и цивилизация.
В профил "Технологичен-Стопански мениджмънт" учениците се подготвят по различни икономически специалности.

Над 85% от зрелостниците на СУ "Й.Йовков" продължават обучението си във висши учебни заведения и се реализират успешно в живота със самочувствие не само на българи, но и на граждани на света.
СУ "Й. Йовков" е гордо, че възпитаниците му отстояват и развиват най-доброто, научено от тях в училището и градят бъдещето.