Четвъртък, 4 Март 2021г.
Прием

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Прием в подготвителна групи 

Прием в първи клас

Прием след завършен седми и осми клас