Вторник, 7 Декември 2021г.
Прием

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Прием в подготвителна групи 

Прием в първи клас

Прием след завършен седми клас