Неделя, 16 Януари 2022г.
Прием

 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Прием в подготвителна групи 

Прием в първи клас

Прием след завършен седми клас