Събота, 25 Май 2024г.
Прием след завършен седми клас за учебната 2023/2024 г.

Име: Предприемачество - ИИАЕ,  Тип: профилирана, Профил / професия: Предприемачески, Балаообразуване:  (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) +     (1 * ИТ + 1 * БЗО), Общо места: 26 ,   Брой паралелки: 1
Име: Предприемачество - ИИНЕ,  Тип: профилирана, Профил / професия: Предприемачески, Балаообразуване:  (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) +     (1 * ИТ + 1 * БЗО), Общо места: 26 ,   Брой паралелки: 1