Събота, 25 Май 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 15.01.2021 г.

 

Уважаеми родители, ръководството на училището ви уведомява, че днес 15.01.2021гб получихме съгласието на всички институции – МОН, РУО – Кърджали, Община Кърджали, РС ПБЗН – Кърджали и РЗИ – Кърджали, за осъществяване на присъствено обучение на децата и учениците от 1 до 4 клас, считано от 18.01.2021 г. /понеделник/ както следва:

 1. СУ „Владимир Димитров – Майстора“гр. Кърджали, както следва:
  • 1 клас - 5 паралелки 109 ученици /1а,б,в,г, д класове/
  • 3 клас - 1 паралелки   22  ученици / 3 г клас/
  • 4 клас - 3 паралелки   64 ученици /4б,в,г класове/
 2. ПГ по строителство „Христо Смирненски“, гр.  Кърджали , както следва:
  • 3 клас - 3 паралелки 74 ученици /3а,б,в класове/
 3. ПГ „Васил Левски“, гр. Кърджали, както следва:
  •     2 клас - 4 паралелки 98 ученици / 2 а,б,в,г класове/
  •     4 клас - 1 паралелка  26 ученици /4 а клас/
 4. ЦПЛР - КУО "Родопи", гр. Кърджали
 • Подготвителна група

За децата и учениците на СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали, ръководството  е организирало закуска, плод, мляко и млечни продукти, съгласно графика на училищните схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Обедното  хранене  ще се осъществява от понеделник по предварителна заявка, чрез учителите ЦОУД.

Община Кърджали  съобщава, че началния час на тръгване  на общинския ученически  транспорт сутрин и след обяд остава не променен. Имаме уверение от общинска администрация, че подадените от нас места за спирки на учениците /сградите на приемащите училища/ ще бъдат спазени.

На наше искане за осигуряване на медицински лица в сградите на приемащите училища общинска администрация заяви, че са осигурени такива.

Ръководството на училището изразява благодарността си към родителите на нашите деца и ученици, които показаха съпричастност активно се включиха в процеса по пребазиране.

В понеделник в 7:30 часа класните стаи в посочените училища и учителите ще очакват своите ученици.

 

От ръководството на училището