Неделя, 16 Юни 2024г.
ДИГИТАЛНИ МЕДИЦИНСКИ БЕЛЕЖКИ

 Школо Админ  15:53:43  04.10.2023

Здравейте.

Изпращаме ви следната информация, свързана с дигиталните медицински бележки:

1. Как да проверя дали е включена настройката за автоматично уважаване на отсъствия?

Считано от 02.10.2023г. 14:30ч. настройката за автоматично уважаване на отсъствия е включена за всички училища. Ако не желаете тези отсъствия да се уважават автоматично, можете да го промените чрез редакция в училищните настройки, като това е възможно само през директорски профил.

Всички въведени отсъствия до този момент, няма да бъдат автоматично уважени и ще е необходим ръчно да бъдат маркирани като такива.

2. Кога постъпват бележките?

Бележките постъпват в интервал от около 3 часа след тяхното издаване. Когато лекар издаде бележка, той разполага с 2 астрономически часа, в които може да я анулира. Съответно НЗИС изчаква тези два часа да минат и чак тогава подава данни към НЕИСПУО. На всеки кръгъл час Школо прави проверка за постъпили бележки, които да "дръпне" от НЕИСПУО. Така например бележка, издадена в 10:15ч., ще бъде изпратена към НЕИСПУО в 12:15ч.. След това в 13:00ч. Школо ще направи проверка дали има нови бележки. Съответно в 13:00ч. Школо ще дръпне данните за новите бележки от НЕИСПУО и те ще се визуализират при нас. 

3. Към кого да се обърна, ако в дневника не е постъпила бележка, а родител/ученик твърди, че има такава?

На този етап може да се обръщате към нас с конкретни примери:
- ЕГН на ученик
- период на бележката
- по възможност име на лекар

Ние от своя страна ще се опитаме да открием каква е причината. До момента не сме установили да има проблем в нито една от системите и винаги стигаме до извода, че лекарите не са издали бележките правилно.

4. Къде мога да видя постъпилите бележки?

Бележките са видими в таб "отсъствия", бутон "бележки"  в дневниците на отделните паралелки.
Работим и по справка, с помощта на която бързо и лесно ще може  да видите всички издадени бележки. Ще ви уведомим, когато е налична.

Поздрави!
Екипът на Школо