Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 13.06.2023
чуй новината

Ръководството на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали,  поздравява учениците от IV клас, за достойното им представяне на проведените изпити от НВО  по български език и литература и математика  през настоящата учебна година.
Специални поздравления за:
1.    Александра Александрова Марангозова    IV а    МАТ    6
2.    Берен Екрем Мустафа    IV а    БЕЛ    6
3.    Златка Георгиева Манолова    IV а    МАТ    6
4.    Яна Валериева Семерджиева    IV а    МАТ    6
5.    Пламена Кирилова Петкова    IV а    БЕЛ    6
6.    Илайда Алпер Манзке    IV в    БЕЛ    6
7.    Златка Георгиева Манолова    IV а    БЕЛ    6
8.    Айсу Айкен Кямил    IV в    БЕЛ    6
9.    Дерджан Ерджан Мурад    IV а    МАТ    6
10.    Талия Ангелова Касабова    IV б    БЕЛ    6
11.    Велизар Станиславов Гърнев    IV в    БЕЛ    6
12.    Симеон Атанасов Маринов    IV в    МАТ    6
13.    Берен Екрем Мустафа    IV а    МАТ    6
14.    Кристиян Здравков Пашов    IV б    БЕЛ    6
15.    Симеон Атанасов Маринов    IV в    БЕЛ    6
16.    Александра Александрова Марангозова    IV а    БЕЛ    6
17.    Александрина Георгиева Анастасова    IV а    БЕЛ    6
18.    Пламена Кирилова Петкова    IV а    МАТ    6
19.    Мирел Реджеб Ибрям    IV г    БЕЛ    6
20.    Кристиана Костадинова Кузманова    IV а    БЕЛ    6
21.    Михаил Георгиев Мечков    IV а    МАТ    6
22.    Яна Валериева Семерджиева    IV в    БЕЛ    6
23.    Максим Илиянов Иванов    IV г    БЕЛ    6
24.    Васил Добромиров Керезов    IV а    БЕЛ    6
25.    Михаил Георгиев Мечков    IV а    БЕЛ    6
26.    Дениз Вайтин Мюмюн    IV б    БЕЛ    6
27.    Есма Мустафа Вели    IV б    БЕЛ    6
28.    Есма Мустафа Вели    IV б    МАТ    6
29.    Метехан Емин Исмаил    IV б    МАТ    6
30.    Виктория Владимирова Янева    IV а    БЕЛ    6
31.    Каан Хасан Хасан    IV в    БЕЛ    6
32.    Константин Василев Динков    IV г    БЕЛ    6
33.    Дилем Илхан Садула    IV а    МАТ    6
34.    Дениз Вайтин Мюмюн    IV б    МАТ    6
35.    Есила Самир Сеид    IV в    БЕЛ    6
36.    Мелиса . Расимоглу    IV в    БЕЛ    6
37.    Александрина Георгиева Анастасова    IV а    МАТ    6
38.    Ангел Петров Стайков    IV а    БЕЛ    6
39.    Берк Севим Джелил    IV а    БЕЛ    6
40.    Никола Николай Митев    IV а    БЕЛ    6
41.    Нели Анастасова Георгиева    IV а    БЕЛ    6
42.    Никол Юлиянова Цинова    IV в    БЕЛ    6
43.    Берк Севим Джелил    IV а    МАТ    6
44.    Борис Ангелов Данаилов    IV б    МАТ    6
45.    Николай Велизаров Травлев    IV б    БЕЛ    6
46.    Айсу Айкен Кямил    IV в    МАТ    6
47.    Каан Хасан Хасан    IV в    МАТ    6
48.    Борис Владмиров Петков    IV а    БЕЛ    6
49.    Никола Николай Митев    IV а    МАТ    6
50.    Туана Севим Рамадан    IV а    БЕЛ    6
51.    Валентин Пенков Колев    IV б    БЕЛ    6
52.    Николай Велизаров Травлев    IV б    МАТ    6
53.    Чънар Самет Мюмюн    IV б    БЕЛ    6
54.    Божидар Георгиев Госпов    IV г    МАТ    6
55.    Кристиана Костадинова Кузманова    IV а    МАТ    5
56.    Клара Вайтин Мюмюн    IV б    БЕЛ    5
57.    Васил Добромиров Керезов    IV а    МАТ    5
58.    Борис Владмиров Петков    IV а    МАТ    5
59.    Емир Мехмед Мустафа    IV а    МАТ    5
60.    Йоан Николаев Величков    IV а    МАТ    5
61.    Талия Ангелова Касабова    IV б    МАТ    5
62.    Ерхан Исмаил Мутлу    IV в    БЕЛ    5
63.    Константин Василев Динков    IV г    МАТ    5
64.    Борис Ангелов Данаилов    IV б    БЕЛ    5
65.    Теодор Атанасов Хаджиев    IV б    БЕЛ    5
66.    Туана Севим Рамадан    IV а    МАТ    5
67.    Мелиса . Расимоглу    IV в    МАТ    5
68.    Селин Кърбаш    IV в    МАТ    5
69.    Хюлия Сами Исмаил    IV в    БЕЛ    5
70.    Виктория Десиславова Илиева    IV а    БЕЛ    5
71.    Дерджан Ерджан Мурад    IV а    БЕЛ    5
72.    Аяз Мехмед Рамадан    IV а    БЕЛ    5
73.    Есила Самир Сеид    IV в    МАТ    5
74.    Айсун Бейхан Ахмедова    IV в    МАТ    5
75.    Есма Мехмед Сюлейман    IV г    БЕЛ    5
76.    Мерт Мустафа    IV г    МАТ    5
77.    Мирел Реджеб Ибрям    IV г    МАТ    5
78.    Йоан Николаев Величков    IV а    БЕЛ    5
79.    Ванеса Веселинова Вълчева    IV б    БЕЛ    5
80.    Селин Кърбаш    IV в    БЕЛ    5
81.    Кюбра Али Халил    IV г    БЕЛ    5
82.    Нели Анастасова Георгиева    IV а    МАТ    5
83.    Виктория Владимирова Янева    IV б    МАТ    5
84.    Никол Здравкова Узунова    IV в    БЕЛ    5
85.    Ангел Петров Стайков    IV а    МАТ    5
86.    Дилем Илхан Садула    IV а    БЕЛ    5
87.    Емир Мехмед Мустафа    IV а    БЕЛ    5
88.    Ивайло Ивайлов Добриков    IV б    МАТ    5
89.    Георги Георгиев Терзийски    IV в    БЕЛ    5
90.    Владимира Вълчева Димова    IV а    БЕЛ    5
91.    Велизар Станиславов Гърнев    IV в    МАТ    5
92.    Аяз Мехмед Рамадан    IV а    МАТ    5
93.    Иван Петров Балтов    IV а    БЕЛ    5
94.    Божидар Георгиев Госпов    IV г    БЕЛ    5
95.    Ивайло Ивайлов Добриков    IV б    БЕЛ    5
96.    Илайда Алпер Манзке    IV в    МАТ    5
97.    Нихал Мехмед Мехмедали    IV б    МАТ    5
98.    Георги Георгиев Терзийски    IV в    МАТ    5
99.    Нихал Мехмед Мехмедали    IV б    БЕЛ    5
    100.Айсун Бейхан Ахмедова    IV в    БЕЛ    5
    101.Беркджан Танер Халил    IV в    МАТ    5
    102.Никол Здравкова Узунова    IV в    МАТ    5
    103.Туана Билял Яхяоглу    IV в    МАТ    5
    104.Аслъ Ахмед Сафет    IV б    БЕЛ    5
    105.Теодор Атанасов Хаджиев    IV б    МАТ    5
    106.Тодор Павлинов Тодоров    IV б    БЕЛ    5
    107.Беркджан Танер Халил    IV в    МАТ    5
    108.Еге Нурай Мехмед    IV г    МАТ    5
    109.Есма Мехмед Сюлейман    IV г    МАТ    5
    110.Чънар Самет Мюмюн    IV б    МАТ    5
    111.Серкан Сафет Реджеб    IV в    БЕЛ    5
    112.Кюбра Али Халил    IV г    МАТ    5
    113.Кристиян Здравков Пашов    IV б    МАТ    5
    114.Метехан Емин Исмаил    IV б    БЕЛ    5
    115.Димитър Тодоров Бодуров    IV г    МАТ    5

Гордеем се с вас, йовковци!
Пожелаваме на всички здраве и бъдещи успехи!

      От ръководството