Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 05.05.2021 г

Уважаеми родители, ученици и колеги, ръководството на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали ви уведомява, че на основание Заповед № РД –01-274/29.04.2021 г. на министъра  на здравеопазването, Заповед № РД 09 – 1028 /29.04.21 г.  на министъра на образованието и науката и Заповед № 1099 – 1099 / 29.04.2021 г. на директора на училището,   обучението на учениците през периода 01.05.2021 г. – 31.05.2021 г. ще се осъществява както следва:

I. Присъствено обучение:

1.За учениците от 1 – 4 клас, считано от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

2. За учениците от 5, 9, 12 клас, считано от 05.05.2021 г. до 10.05.2021 г.

3. За учениците от 5,6,9,11,12 клас, считано от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

4. За учениците от 6,7,8,10,11 клас, считано от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

II.  Обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии:

1. За учениците от  6, 7, 8, 10, 11клас, считано  от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г.

2. За учениците от 7, 8, 10 клас, считано  от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г.

3. За учениците от 5 и 9 клас, считано от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.