Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 07.01.2021 г.

Уважаеми родители на децата и учениците от ПГ 1 – 4 клас на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали.
С наше Писмо изх.№ 6 /07.01.2021 г. сме поискали становище от РЗИ – Кърджали за настаняване на учениците. Предстои процедура по съгласуване на действията ни с РС ПБЗН, БАБХ и РУО – Кърджали, както и оглед на помещенията. За резултатите ще бъдете уведомени своевременно. Датата на започване на учебен процес в сградите ще бъде уточнена след приключване на процедурата по съгласуване.
От ръководството на училището