Неделя, 16 Юни 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ 1 – от 20.01. 22 г.

Уважаеми учители и служители на Средно училище „Йордан Йовков, родители!

С Решение № 9 от 13.01.2022 r.  на Министерски съвет е приет Национален оперативен план за справяне с пандемията от Ковид-19.

Моля да се запознаете с плана, с цел опазване здравето на работещите и учащите в  Средно училище „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, на посочения линк :  Национален оперативен план за справяне с пандемията от Ковид-19

Недялка Кюпрюджиева - Директор на СУ " Йордан Йовков", гр. Кърджали