Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 08.01.2021 г.

Уважаеми родители на децата и учениците от ПГ 1 – 4 клас на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали.

I. Уведомяваме ви, че на 08.01.2021 г. ръководството на СУ „Йордан Йовков“ направи оглед на предложените от Община Кърджали сгради и проведе срещи с директорите.

      Констатации:

  1. В ПГ „Васил Левски“ предоставят за ползване 7 класни стаи, за които е необходимо локално отопление. Очакваме Протокол от специалист по ел. инсталации. Липсва стол за хранене
  2. В ПГ по строителство „Христо Смирненски“  могат да се използват 8, класни стаи с локално отопление. Стълбищните клетки са така конструиране, че парапетите са разделени един от дрег и крият опасност. Липсва стол за хранене и външно осветлени в двора на училището.
  3. В СУ „Владимир Димитров – Майстора“ могат да се използват 9 стаи, 3 от които имат нужда от ремонт. На третия етаж са стаите, нуждаещи се от ремонт и липсва топла вода в тоалетните. Необходимо е да се почистят и дооборудват, да се монтират осветителни тела, бойлери и диспенсъри за течен сапун, дезинфектант и хартия.

Прилагаме  снимков материал от класните стаи в съответните училищa.

ПГ „Васил Левски“

В ПГ по строителство „Христо Смирненски“ 

СУ „Владимир Димитров – Майстора“

II. С наш Доклад с Изх. 8/08.01.2021 г. е уведомена Община Кърджали за необходимостта от съдействие за пребазиране на училището -  осигуряване на транспорт, Становище за ел. инсталация в ПГ „Васил Левски“ и осигуряване на осветление в двора ПГ по строителство „Христо Смирненски“ 

Очакваме Становищата на РЗИ и РС ПБЗН.

От ръководството на училището