Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ 1 - 11.01.2021 г.

Уважаеми родители на децата и учениците от ПГ 1 – 4 клас на СУ „Йордан Йовков“, Кърджали.

Във връзка по организацията за осигуряване на присъствено обучение на учениците от 1 – 4 клас в други сгради и получено Писмо  с констатации от РС ПБЗН – Кърджали. Оформяме предложение за пребазиране на учениците в други сгради както следва:

СУ „Владимир Димитров – Майстора“  - Iа,Iб,Iв,Iг,Iд класове –109  ученици, разпределени в  пет класни стаи на втори етаж и IVг клас 24 ученици в една класна стая на четвъртия етаж.

ПГ по строителство „Христо Смирненски“ - IIIа, IIIб,IIIв,IIIг класове –96 ученици в четири класни стаи на втория етаж

ПГ „Васил Левски“ - IIа,IIб,IIв,IIг,IVа,IVб,IVв класове – 165 ученици в седем класни стаи – 2 стаи на втория  етаж и 5 стаи на третия етаж.

В случай, че бъде одобрено ще се наложат следните действия от страна на училището съвместно с Община Кърджали.

  1. Искане към директорите на посочените училища за освобождаване на помещенията на мебелите неподходящи за възрастта на учениците.
  2. Доставка и монтаж на бойлери / тип Юнга/ - 5 броя в СУ „Владимир Димитров – Майстора“ .
  3.  Преместване на мебелите на съответните паралелки от СУ „Йордан Йовков“ до местата за пребазиране на учениците.

От РЗИ – Кърджали към момента не сме получили Писмо, за да пристъпим към искане за съгласуване на разпределението от Община Кърджали и РУО – Кърджали.

От ръководството на училището