Понеделник, 22 Април 2024г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН - 09.12.2020 г.

Уважаеми родители, ученици и колеги, представяме на Вашето внимание информация за случващото се в училище към 9 декември 2020 година.

В сградата на училището са предприети ремонтни дейности, относно премахване на авариралите котли и  отоплителна инсталация.

Издадена е Заповед № 447 – 447 / 09.12.2020 г. на директора на СУ „Йордан Йовков“, относно организация на работата в училището за времето на извършване на ремонтни дейности от 09.12.2020 г. до приключването им с цел опазване здравето и живота на децата и учениците, педагогическия и непедагогическия персонал.

В тази връзка класните ръководители са информирали родители и ученици, проведени са инструктажи и беседи в часа на класа.

От ръководството на училището

09.12.2020 г.