Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 12.04.2021 г.

Скъпи ученици от ПГ, 1-4 клас, 7, 8,10 и 12 класове,

Добре дошли в обновената сграда на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали след ремонта на отоплителната инсталация.

Добре дошли на вашите учители, провеждащи присъствено обучение.

Класните стаи са чисти. Спазват се всички противоепидемични мерки и се надявам да бъдете здрави.

Изказвам благодарността си към Община Кърджали за инвестицията, която направиха в нашата сграда на учителите, които съчетаваха присъственото обучение с обучението то разстояние в електронна среда в пет училищни сгради на територията на града.

Благодаря на моите заместник директори - Людмила Чаушева и Стоян Георгиев, РН ИКТ – Нурай Нури, които бяха повече от три месеца в сградата на училището, където течеше усилен ремонт и изпълняваха своите задължения при трудни условия на пандемия.

Поздравявам и онези класни ръководители, които през ваканцията подготвиха класните си стаи – ремонт, почистване и освежаване. 

Благодаря на всички родители и учители, които се включиха в процеса на връщане на училищните мебели в сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали. Заедно с монтажа на отоплителната инсталация, в училището се извършваха и дейности по ремонт на физкултурния салон, които и в момента продължават и изграждане на STEM център на трети и четвърти етаж на сградата. Приключиха строително монтажните дейности в STEM центъра, където предстои обзавеждане и монтаж на техника.

Благодаря на госпожа Айлин Тасим и госпожа Дюрие Махмуд за оформянето на фоайетата на STEM центъра, както и на госпожа Стайка Ангелова за оформянето на витрината в училището на първия етаж.

Благодарности към непедагогическия персонал, които се погрижиха стаите и фоайетата на сградата да са чисти и дезинфекцирани.

Добре дошли и бъдете здрави!