Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 25.01.2022 г.

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че към дата 25.01.2022 г. в СУ „Йордан Йовков“ в присъствена форма се обучават 581 ученици. Обучение от  разстояние в електронна среда, чрез платформа Майкрософт Тиймс е организирано за 124 ученици. Отсъстващите по здравословни и семейни причини ученици са  230, учителите отсъстващи по болест са 17.   
Молим Ви, да не изпращате детето си в училище, ако са налице грипоподобни симптоми, а своевременно да уведомите личния лекар на детето Ви, както и да информирате класния ръководител при необходимост от отсъствие по здравословни причини.
Апелът ни към Вас е с цел предотвратяване разпространението на COVID – 19 и опазване живота и здравето на учениците и учителите, както и създаване на условия за максимално дълго провеждане на присъствен образователно- възпитателен процес.
Бъдете здрави!

От ръководството