Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ 1 -02.04.2021 г.

Уважаеми родители,

във връзка със Заповед № РД09-798/ 31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката Ви информираме, че присъствените учебни занятия за децата от подготвителната група на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали се възобновяват в училищната сграда от 06.04.2021г./вторник/, съгласно седмичното и дневно разписание за II учебен срок при спазване на Насоките за работа на системата за предучилищно и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19, на МОН и МЗ.