Петък, 30 Септември 2022г.
Протоколи от състезанието - Компютърно моделиране