Вторник, 28 Юни 2022г.
Протоколи от състезанието - Компютърно моделиране