Събота, 29 Януари 2022г.
Протоколи от състезанието - Компютърно моделиране