Вторник, 7 Февруари 2023г.
Протоколи от състезанието - Компютърно моделиране