Петък, 9 Юни 2023г.
Протоколи от състезанието - Компютърно моделиране