Неделя, 16 Юни 2024г.
Протоколи от състезанието - Компютърно моделиране