Понеделник, 11 Декември 2023г.
Протоколи от състезанието - Компютърно моделиране