Понеделник, 22 Юли 2024г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 07 март 2023г., прокурор Димитрина Делчева – зам.окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кърджали изнесе открит урок пред единадесетокласници от Средно училище „Йордан Йовков“ – Кърджали на тема „Вещи лица и съдебна експертиза“.

В часа по гражданско образование, и в присъствието на преподавателя на учениците – Ана Златкова, прокурор Делчева разказа на учениците на достъпен език какво представляват експертизите, кога се назначават по досъдебното производство и по съдебните дела, какво се доказва с тях, както и до каква степен е важна ролята на експертите, участващи в експертизите. На учениците бе описан начина на изготвяне на различните видове експертизи – ДНК, почеркова, дактилоскопна и др.

С примери от ежедневието, свързани с темата, прокурор Делчева успя да задържи вниманието на младежите. Края на учебния час се превърна в беседа, на която голяма част от учениците задаваха различни въпроси, свързани с правото.

Проведената лекция бе част от Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", която за втора учебна година се провежда съвместно между Окръжен съд – Кърджали, Окръжна прокуратура – Кърджали, Районна прокуратура – Кърджали и Средно училище „Йордан Йовков“ – Кърджали.


                                                 

 

 

 07 март  2023 г.

Христина Русева, „ВО“

 Окръжен съд – Кърджали

Тел.:  0361/62703; 0361/58183;   

 e-mail:  kardzhali-os@justice.bg