Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ 2 - 09.11.2021 г.

Уважаеми родители на ученици от I – IV клас в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, относно изискването на МОН и МЗ, присъственото обучение да се осъществява, чрез тестване на учениците  два пъти седмично, Ви представяме резултатите от направеното предварително проучване:

Клас

Брой ученици в клас

Брой ученици, чиито родители желаят да се правят тестове

Брой ученици, чиито родители не желаят да се правят тестове

1 „а“

25

22

3

1 „б“

24

22

2

1 „в“

24

23

1

1 „г“

25

20

5

2 „а“

22

22

0

2 “б“

22

20

2

2 „в“

23

23

0

2 „г“

21

20

1

2 „д“

17

15

2

3 „а“

26

21

5

3 „б“

24

24

0

3 “в“

23

20

3

3 „г“

25

19

6

4 „а“

25

24

1

4 „б“

24

24

0

4 „в“

25

25

0

4 „г“

24

7

17

 По данни от предварителното проучване следва да се организира обучение от разстояние в електронна среда /от дома/ за 48 ученици от 1 – 4 клас.

Съгласно писмо на МОН №9105-382/05.11.2021 г. присъствено обучение се организира при осигурена безопасна среда, писмено декларирано съгласие на поне 50 % от родителите на учениците в дадена паралелка  за тестване два пъти седмично, за  учениците от 4 г клас към настоящият момент условието за 50% декларирано съгласие от родителите не е изпълнено и следва да преминат в обучение от разстояние в електронна среда /от дома/.

СУ „Йордан Йовков“ разполага с необходимите ресурси за организиране на обучение от разстояние в електронна среда.

Към настоящият момент се обработват декларациите на родителите и е  възможна промяна в броя ученици за които ще се организира обучение от разстояние в електронна среда.

В СУ „Йордан Йовков“ стриктно се прилагат Насоките за действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Създава се  организация по сформиране на екипи за провеждане на изследване за COVID – 19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал.

За предприетите действия след получаване на декларациите ще бъдете информирани своевременно.

 

 

От ръководството