Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 28.05.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

 Съгласно Заповед № РД 09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието и науката за изменение на Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г. на министъра на образованието и науката, краят на втория учебен срок за учениците от 1 до 3 клас е 23.06.2021 г., а за учениците от 4- 6 клас – 30.06.2021 г.  

По този начин за учениците от 1 до 3 клас се осигуряват три, а за учениците от 4-6 клас две допълнителни седмици, в които дните са неучебни, но ще се използват за компенсиране на дефицитите от социална дистанция по време на обучение, занимания по интереси и  проектни дейности.

За периода от 01.06.2021 г . до 23.06.2021 г. за учениците от 1 до 3 клас, и от15.06.2021 г. до 30.06.2021 г. за учениците от 4- 6 клас са изготвени графици за организирани занимания по интереси и дейности свързани с  компенсиране на дефицитите от социална дистанция по време на обучение.

Присъствието на учениците в дейностите е по желание!

   
От ръководството

на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали