Понеделник, 22 Април 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 23.01.2023

Уважаеми ученици и родители,

През 2023 година предстои провеждането на основната фаза на Международното изследване на уменията по математика и природни науки TIMSS 2023 на учениците от 4. клас. Изследването се реализира от Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA). Национален координатор на изследването за България е Центърът за оценяване в предучилищното и училищното образование(ЦОПУО) към Министерството на образованието и науката.

В тази връзка Ви информираме, че учениците от 4. клас на СУ “Йордан Йовков“, гр. Кърджали са включени в извадката за провеждане на основната фаза на TIMSS 2023. Извадката за всяка страна е изготвена от Рисърч триангъл институт (RTI Internastional) и е представителна на национално и международно ниво.  Целта е да се осигури сравнимост на резултатите за всяка образователна система и статистическа валидност на изследването.

TIMSS е сред най – авторитетните проучвания в света и отчита тенденциите в постиженията на учениците. Изучава различията между националните образователни системи в повече от 60 страни, за да подпомогне подобряването на преподаването и на ученето по света. От 1995 г. то се провежда на всеки четири години, като обхваща учениците от 4. клас и от 8. клас. За трети път България участва в изследването при четвъртокласниците. В TIMSS 2023 са включени около 4500 четвъртокласници от 154 училища в България. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в края на 2024 г.

Основното изследване на четвъртокласниците от СУ “Йордан Йовков“ ще се проведе на 05.04.2023 г. Изследването няма за цел да оценява ученици, учители, училища, а да даде обща картина за постиженията на българските четвъртокласници по математика и природни науки. Разчитаме учениците да отразят реално знанията и уменията си.

Повече информация можете да получите в училище, от класните ръководители и на сайта на организацията, която в България организира изследването – ЦОПУО- www.copuo.bg в рубрика Международни изследвания / TIMSS. Резултати от TIMSS 2019 е публикуван информационен пакет, включващ примерни тестови задачи, които биха били от полза на учениците.

Пожелаваме здраве и успех на всички!

От ръководството.