Понеделник, 22 Април 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 16.02.2021

Уведомяваме ви, че съгласно Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването относно допускане на провеждане на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, присъственото обучение за учениците от XII клас на СУ „Йордан Йовков“, започнало на 04.02.21 г. в сградата на ПГ по селско и горско стопанство, продължава до 17.03.21 г. при спазването на всички противоепидемични мерки за борба с COVID 19.

Класният ръководител е информирал учениците, а ръководството на училището е организирало обучението им.

На 18.02.21 г. /четвъртък/ очакваме дванадесетокласниците в стая 319 в  сградата на ПГ по селско и горско стопанство. Графикът на учебните часове остава непроменен.

 

От ръководството на училището