Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 03.06.2021 г.

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!


Уважаеми родители,
Във връзка с изпълнение на дейностите по прием в първи клас, Ви информираме, че в срок до 03.06.2021 г. е необходимо да представите Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал при техническия секретар.


От ръководството на училището