Неделя, 16 Юни 2024г.
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

СУ “Йордан Йовков”, град Кърджали, община Кърджали
ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
ДЛЪЖНОСТ: учител ЦОУД 5-7 клас
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1
МЯСТОТО Е СВОБОДНО, СЧИТАНО ОТ: 2023-06-01
МЯСТО НА РАБОТА: СУ "Йордан Йовков", Кърджали
ОБРАЗОВАНИЕ: висше - бакалавър
СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Учител по математика или биология и здравно образование
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
ДРУГИ:
РАБОТНО ВРЕМЕ: пълно
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
-Заявление за заемане на длъжността
-Професионална автобиография
-Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация
-Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
3 месеца трудово правоотношение)/копие/
-Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване
-Справка за придобития стаж и професионален опит - препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: за определен срок
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
ОТ: 2023-05-30
ДО: 2023-05-31
В СГРАДА НА: СУ “Йордан Йовков”, град Кърджали, община Кърджали
Адрес: ул. Булаир 18
Телефон: 0889993062
Забележка!
Свидетелство за съдимост(ако кандидатът е прекъснал повече от 6 месеца трудово правоотношение)/копие/ и
Карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност (ако кандидатът е прекъснал повече от
1 / 2