Неделя, 16 Юни 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 22.12.2023

Уважаеми ученици и родители,

На основание Заповед №РД09-2047/28.08.2023г. на Министъра на образованието и науката за определяне на ученическите ваканции и неучебни дни през учебната 2023/2024 година и във връзка с предстоящите Коледни и новогодишни празници, дните от 22.12.2023г до 02.01.2024г. /включително/ са обявени за неучебни. Възобновяване на учебните занятия на 03.01.2024г.

Пожелавам на всички ученици, педагогически и непедагогически персонал весело посрещане на Коледните и новогодишните празници!

Людмила Чаушева,
Директор на СУ „Йордан Йовков“-Кърджали