Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ 1 - 26.05.2021 г.

На вниманието на родителите!

Уважаеми родители,

Ръководството на  СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали  Ви уведомява, че всички ученици от четвърти клас на училището са допуснати до изпитите за НВО 4 клас, които ще се проведат, както следва:

на 27.05.2021 г. от 10:00 часа – Български език и литература

на 28.05.2021 г. от 10:00 часа – Математика

продължителността на изпитите е един астрономически час,

Учениците със специални образователни потребности ще работят до 30 минути по-дълго.

 

Изпитът по български език и литература включва диктовка с 40 до 60 думи, която се пуска на аудиозапис. Четвъртокласниците ще отговарят също на 10 текстови задачи с възможност да изберат между три отговора. Има и текст за четене с разбиране с текстови задачи със затворени въпроси и със свободен отговор. Изпитът съдържа още задача с творчески характер, свързана със създаване на текст.

 

Изпитът по математика включва 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, с кратък отговор и текстови задачи.

 

Учениците ще пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това ще се сканира и оценява електронно. За изпита по математика учениците могат да използват също молив, гума, линия, пергел и триъгълник.

Пожелавам успех на всички четвъртокласници!