Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 16.05.2022
чуй новината

Уважаеми ученици, родители и учители,

Ръководството на училището Ви информира за провеждането на  националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити по дати, както следва:

 

Дати за провеждане на външното оценяване за 4. клас

за учебната 2021/2022 година:

 

Български език и литература

26 май 2022 г.

Математика

27 май 2022 г.

Дати за провеждане на външното оценяване за 7. и 10клас за учебната 2021/2022 година:

Български език и литература

14.06 2022 г.

Математика

16.06. 2022 г.

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити

за 12. клас за учебната 2021/2022 година:

Първи задължителен държавен зрелостен изпит по Български език и литература

18.05 2022 г.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит

20.05. 2022 г.