Понеделник, 22 Юли 2024г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
чуй новината

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 18 октомври 2022 г., в Зала №2 на Окръжен съд – Кърджали, се състоя заключителния етап от Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, проведена през учебната 2021/2022 г.  с участието на единадесетокласници от СУ „Йордан Йовков“ – Кърджали.

Програмата тази учебна година бе реализирана с изнесени лекции от съдии и прокурори, съвместно от три органа на съдебната власт: Окръжен съд – Кърджали, Окръжна прокуратура – Кърджали и Районна  прокуратура – Кърджали, които изнасяха лекции на правна тематика пред учениците през целия втори срок.

 Като част от заключителния етап, през месец октомври 2022 г. и за обобщаване на придобитите знания и впечатления от откритите уроци, бе обявен конкурс за есе на тема: „Кърджали – подрастващите и наркотиците“, като учениците, взели участие по Образователната програма имаха възможност да изразят своите гледни точки по темата. Представените есета бяха оценени от комисия в състав от магистратите, изнесли лекциите през учебната година.

 Мария Сиракова бе отличена със своето есе и получи специална грамота за първо място и награда. Светлан Димитров и Даниела Ангелова също получиха грамоти за участието си и отличното си представяне и бяха наградени.

Победителката Мария Сиракова прочете есето си пред присъстващите в залата, след което на всички бяха връчени удостоверения за участието им в Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2021/2022 година. 

 

18 октомври 2022 г.        Изготвил прессъобщението: Хр. Русева

                                         "Връзки с обществеността"

                                         в Окръжен съд – Кърджали