Неделя, 16 Юни 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 22.03.2021

Уважаеми родители, ученици и колеги, ръководството на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали ви уведомява, че на основание Заповед №РД 173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД 09 – 747/19.03.2021 г.  на министъра на образованието и науката  и Заповед №949 – 949 / 19.03.2021 г. на директора на училището от днес  22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените занятия на децата от ПГ и учениците от 1 до 12 клас. Обучението ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Уважаеми родители, моля, като наши партньори и в името на общата ни цел да  подпомагате вашите деца при провеждането на ОРЕС, както сутрин при редовните часове, така и след обяд при подготовката им в групите ЦОУД. Училището е готово да подпомогне онези семейства, които се нуждаят от електронни устройства. При необходимост от такива се обръщайте към класните ръководители за организация по предоставянето на таблети и/или лаптопи.

От днес започва организацията и по връщането на предоставените материали за обучение при пребазирането на децата и учениците, молим за съдействие родителите, които могат да помогнат при връщането на чиновете, масите и  столовете, собственост на училището от пребазираните училища, така както помогнахте през месеците януари и февруари, за което ви благодарим.

Днес се очаква заседание на Държавната приемателна комисия по прием на отоплителната инсталация на училището и издаване на акт 16 за експлоатацията му.  Текат засилени дейности по хигиенизирането на сградата, както и нейната дезинфекция, след което  всички деца и ученици ще се завърнат в училище.