Понеделник, 22 Юли 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 12.11.2021 г.

 Уважаеми родители на ученици от I – IV клас в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали,

 Ръководството на училището Ви информира за следното:

1. На 15.11.2021 г. всички ученици ще се обучават от дома – ОРЕС

 2. На 16.11.2021 г. /вторник/ се възстановява присъственото обучение, след тестване с неинванзивни бързи тестове с проба от слюнка за COVID – 19. Началото на тестването в класните стаи е в 7:45 часа. Ще се тестват само онези ученици, чиито родители са декларирали писмено съгласието за това, съгласно (Декларация по образец Приложение №2 от Писмо № 9105 -382/05.11.2021 г. на  МОН).

3. Учениците със СОП ще бъдат допускани до класните стаи след представен на входа  отрицателен тест. Родителите на децата със СОП, които са  декларирали съгласие за тестване, съгласно (Декларация по образец Приложение №3 от Писмо № 9105 -382/05.11.2021 г. на  МОН) ще получат на 12.11.2021 г. от класния ръководител тест за извършването му при домашни условия на 16.11.2021 г. сутринта. Теста да бъде отчетен на класния ръководител в същия ден.

4. За учениците, чиито родители не са подали декларации за тестване и остават у дома се организира обучение от разстояние в електронна среда. В групите на класовете класните ръководители ще публикуват график за часовете в дните на тестване – 16.11.2021 г и 18.11.2021 г.

 

Ръководството на училището изразява своята благодарност към родителите, които се включиха, като доброволци в екипите за тестване на учениците.


Сърдечно благодарим на: Мехриджан Софта, Павлина Петрова Гълъбова, Десислава Хинова, Таня Жекова, Йорданка Узунова

Йончо Георгиев, Тоня Георгиева, Десислава Иванова,  Кръстина Калинова, Айшегюл Юсеин, Мелиха Али, Златина Кузманова, Айля Али, Филизиян Кадир, Севдие Мустафа, Анна Юниченко ,Теодора Славчева, Десислава Кисьова, Мерием Юсеин, Милена Терзийска,  Аксиния Нешева, Тодор Митков, Росица Хаджийска, Лейля Аптула, Дилфилиз Халил

Бъдете здрави!

 

         От ръководството