Понеделник, 22 Юли 2024г.
Свободни места в паралелките и класовете за учебната 2020/2021 година (към 25.02.2021 г.)

I. На основание чл.104, ал. 3 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Ви уведомяваме, че в СУ „Йордан Йовков” гр. Кърджали има следните свободни места за ученици за учебната 2020/2021 г.:

               За 1 клас - 6 (шест)  места

               За 2 клас – 1 (едно) място

               За 3 клас – 2 (две) места

               За 4 клас – 6 (шест) места

               За 6 клас – 14 (четиринадесет) места

               За 7 клас – 5 (пет) места

               За 8 клас – 1 (едно) място

               За 9клас – 2 (две) места

               За 10 клас – 1 (едно) място

               За 11 клас – 6 (шест) места

               За 12 клас – 1 (едно) място

II. Условия за заемане на свободните места

 1. Местата се заемат при спазване на изискванията на НАРЕДБА   № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – при разлика в учебния план се държат приравнителни изпити.