Понеделник, 22 Април 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 13.09.2021 г.

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че откриването на учебната 2021/2022 година ще се извърши присъствено на открито в двора на училището от 9:00 часа при спазване на задължителните и препоръчителните мерки от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Обособена е зона за родителите на първокласниците и учениците, които за първа година са в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали - до източния вход на училището.

Родителите, които присъстват на тържествения ритуал и външните лица няма да се допускат в сградата на училището.

Бъдете здрави!

От ръководството

ЗАПОВЕД
№ 1575 - 1575 /13.09.2021 г.
Ha основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с откриване на учебната година, в изпълнение на Заповед №РД09 - 2040 / 10.09.2021 г. на министъра на образованието и науката.