Събота, 25 Март 2023г.
Информационни технологии 12 клас (ИУЧ - ПП)

Модул 3: "Уеб дизайн"

Модул 4: "Решаване на проблеми с ИКТ"

Избираем Модул (ИТ) – Уеб разработка с PHP