Четвъртък, 4 Март 2021г.
Олимпиади и състезания

Националното състезание по компютърно моделиране -  Областен кръг

Протокол за класирани за областен кръг на олимпиада по история и цивилизации, учебна 2020-2021 година

ПРОТОКОЛ - за класираните за областния кръг  ученици и техните резултати на олимпиадата по български език и литература
учебна 2020-2021 година

ПРОТОКОЛ 
за явилите се на общинския кръг  ученици и техните резултати на олимпиадата по български език и литература
учебна 2020-2021 година

 

График за провеждането на Общинския кръг на олимпиадите по предмети през учебната 2020/2021 година

 

Класиране на участниците в Областния кръг на олимпиадата "Знам и мога" за IV клас - 2020

Класирани на I място участниците в Областния кръг на олимпиадата "Знам и мога" за IV клас - 2020

Класирани на II и III място участници в Областния кръг на олимпиадата "Знам и мога" за IV клас - 2020