Неделя, 16 Юни 2024г.
Прием в първи клас

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023 Г.  В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. КЪРДЖАЛИ 


Онлайн подаване на заявление

Заявление за прием на ученик в I клас  

Заявление за прием на ученик в I клас -ЦОУД

**Подаване на заявление  за прием на ученик  в първи клас е от 15.04.2022 г.  

***ВАЖНО: Попълват се двата формуляра!

Заповед за училищен план - прием в I и V  клас - 2022 - 2023 г. и брой места в останалите класове и свободните места в тях.