Понеделник, 22 Юли 2024г.
Иновативни училища

Становище на Обществения съвет за участие на учениците, които ще бъдат приети в VIII клас през учебната 2021/2022 година.

Протокол от ПС