Четвъртък, 8 Декември 2022г.
Иновативни училища

Становище на Обществения съвет за участие на учениците, които ще бъдат приети в VIII клас през учебната 2021/2022 година.

Протокол от ПС