Четвъртък, 21 Септември 2023г.
Персонал

 

Недялка Кюпрюджиева

Директор, училище

Стоян Георгиев

Заместник-директор, учебна дейност

Людмила Чаушева

Заместник-директор, учебна дейност

Елмира Андереева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Велина Петрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Здравка Тодорова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Роса Николова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Хабибе Халибрям

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ирина Нейчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Христина Митова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Невена Михайлова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ралица Симитчиева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Боряна Янева

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Нуртен Нури

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Златка Куклева - Вълкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Станислава Иванова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Невена Керезова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Стефка Иванова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Гергана Андонова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Нурджан Бекир

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Назифе Местан

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Севдалина Митева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Нурай Нури

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"    -    Информационни технологии -Уроци

Валери Шанев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Славея Нинова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Божидар Дедьов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Марин Банчев

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ана Стоилова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Ваня Енчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Венета Орешкова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Таня Петкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Анета Кехайова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Стойчо Семерджиев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Гинка Иванова - Матева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Веселин Лаплев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Александър Карамфилов

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Дафинка Башева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даринка Глабаданиду

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Галина Попова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Димитър Календеров

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Кристина Паскалева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Стайка Ангелова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Биляна Башаранова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена Календжиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Боряна Карабоюкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Росица Христова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Фанка Радичева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лидия Бонева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Камелия Чавдарова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Яна Илиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Иванка Славкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена Маркова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Семра Ахмедова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Татяна Иванова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Милка Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Фанка Терзиева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Малина Болярска

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Магдалена Русева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Жана Янкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Димитрина Тоскова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Еленка Андреева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Атанаска Ангелова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Гроздена Терзиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Недялка Паленкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Детелина Кехайова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Бонка Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Людмила Йовчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Катя Атанасова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Веселина Стоянова - Цех

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Димова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Айлин Тасим

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Дюрие Махмуд

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Росица Милева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Антония Табакова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Десислава Бозова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Марияна Димитрова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Елеонора Боговска

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Шукрие Сюлейман

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Нилюфер Барзат

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мариана Милева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Христо Реков

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Мария Бакърджиева

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Руска Янчина

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даниела Мечтанова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Людмила Желева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Пламен Попов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Георгина Тодорова

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Катя Ставрева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Димитрина Момчилова

Старши учител, подготвителна група

Фанка Кахчиева

Педагогически съветник

Тодорка Арабаджиева

Старши учител, ресурсен

Златина Йорданова

Главен счетоводител

Росица Гинева

Касиер, домакин

Мария Митева

Психолог

Анита Панайотова

Библиотекар

Христинка Начева

Технически секретар

Димо Петров

Огняр

Захарина Йорданова

Чистач/ Хигиенист

Ангелина Христова

Чистач/ Хигиенист

Айше Халил

Чистач/ Хигиенист

Сийка Радева

Чистач/ Хигиенист