Сряда, 8 Декември 2021г.
Персонал

Списък на персонала 

Недялка Димитрова Кюпрюджиева  -  Директор, училище

Стоян Петков Георгиев  - Заместник-директор, учебна дейност

Людмила Станчева Чаушева - Заместник-директор, учебна дейност

Здравка Георгиева Тодорова  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Велина Недялкова Петрова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Роса Димитрова Николова -Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Минка Толева Симитчиева - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Елмира Борисова Андереева -Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Ирина Христова Нейчева -Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Христина Найденова Митова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Невена Албенова Михайлова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ралица Кирчева Симитчиева  - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Боряна Братанова Янева  - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Дарина Кирилова Пенчева  -Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Златка Янкова Куклева - Вълкова - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Станислава Петкова Иванова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Невена Стайкова Керезова  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Стефка Димитрова Иванова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Гергана Леонидова Андонова - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Нурджан Феим Бекир - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Назифе Али Местан - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Севдалина Методиева Митева - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Нурай Касим Нури -  Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" и  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Валери Славов Шанев - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Славея Иванова Нинова  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Божидар Лазаров Дедьов - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ана Златкова Стоилова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Анета Емилова Кехайова  -  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Таня Петкова Петкова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Ваня Димитрова Енчева - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Стойчо Димитров Семерджиев  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Гинка Иванова Иванова - Матева  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Радка Стоева Николова  -   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Веселин Христов Лаплев  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Александър Боянов Карамфилов  -  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Дафинка Господинова Башева  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даринка Илиева Глабаданиду  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Димитър Тенев Календеров - Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Галина Вълкова Попова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Росица Тенева Христова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Фанка Димитрова Радичева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Лидия Кирилова Бонева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Камелия Георгиева Чавдарова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Яна Лозева Илиева - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Иванка Петрова Славкова  - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена Димитрова Маркова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Семра Енверова Ахмедова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Татяна Крумова Иванова -   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Милка Делчева Димитрова -Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Фанка Манолова Терзиева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Малина Димитрова Болярска - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Магдалена Русева Русева  - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Еленка Борисова Андреева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария Илиева Буцева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Боряна Василева Карабоюкова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Стайка Манолова Ангелова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Биляна Миткова Башаранова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Недялка Петрова Паленкова  - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Румяна Куртева Димова -  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Бонка Видева Тодорова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Людмила Николова Йовчева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Катя Севова Атанасова -  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Веселина Димитрова Стоянова - Цех -  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Николина Атанасова Иванова -  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Айлин Ахмедова Тасим  -  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Дюрие Исмет Махмуд - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Иванка Митева Коюмджиева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Антония Милчева Табакова  - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Десислава Кирилова Бозова  - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена Бисерова Календжиева - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария Янкулова Тенева -  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Атанаска Кирилова Ангелова  - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Йорданка Димитрова Матушева  - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Венета Янкова Орешкова - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Марин Веселинов Банчев  - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Руска Георгиева Янчина  -  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Даниела Наскова Мечтанова -  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Хабибе Юсеин Халибрям  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Людмила Иванова Желева - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Стоянка Великова Илчева - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Георгина Росенова Тодорова -  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Катя Георгиева Ставрева  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Нилюфер Кязим Барзат  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Шукрие Фикри Сюлейман - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Минка Огянова Костова   - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Пламен Давидов Попов  - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Димитрина Стоянова Момчилова  - Старши учител, подготвителна група

Николай Костадинов Величков -  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Фанка Иванова Кахчиева -  Педагогически съветник

Донка Христова Берова - Главен счетоводител

Росица Иванова Гинева - Касиер, домакин

Анита Георгиева Панайотова -  Библиотекар

Христинка Спасова Начева - Технически секретар

Димо Иванов Петров - Огняр

Захарина Ангелова Йорданова  - Чистач/ Хигиенист

Ангелина Димитрова Христова   - Чистач/ Хигиенист

Айше Ремзи Халил  - Чистач/ Хигиенист

Сийка Маркова Радева  - Чистач/ Хигиенист

 

Брой персонал по длъжности и образование                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            

Педагогически                                                                                                                                                                                            

ДЛЪЖНОСТ,Всичко Училище/ЦПЛР/СОЗ - бюджет,Проф. бакал. - всичко, Бакалавър - всичко, В т.ч. бакалавър - пенсионери , Магистър - всичко,I ПКС , II ПКС ,  III ПКС ,IV ПКС,  V ПКС,   Пътуващи учители       

Директор, училище 1 ,1, 0 , 0 , 0, 1, 0 ,1 , 0,0 , 0 , 0            

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 9, 9, 1,5,0,  3,0, 0, 0,1,4, 0             

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  3,  3 , 0 ,3 ,0,0 ,  0, 0, 0 , 0, 1, 0            

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   23, 23, 2, 7, 1, 14, 1,  5, 0, 5 , 4 , 0            

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап  11, 11,  0,  5, 0, 6, 1, 3,  2, 2, 1 ,  1             

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   7, 7,  0,  6, 0,  1,  0,  0,  0,  1, 1, 0            

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  27, 27,  9,   8,  0, 10, 1,  5,  7,  6,  7,  0            

Старши учител, подготвителна група  1,  1, 0, 1, 0,0,0,1,  0 , 0,0 , 0             

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"   1, 1 ,  0 , 1,   0 , 0 ,  0 ,  0, 0,   0 , 1            

Заместник-директор, учебна дейност 2             2             0              2             0             0             0             0              1             0                1             0             

Педагогически съветник            1             1             0             0              0             1             0             0             0              1             0                0            

ВСИЧКО ЗАЕТИ 86           86           12           38           1             36           3             16           10           16           19           2            

ОБЩО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ    86           86           12           38           1             36           3             16           10           16                19           2             

Непедагогически                                                                                                                                                                                                      

ДЛЪЖНОСТ       Всичко Училище/ЦПЛР/СОЗ - бюджет Средно образование   Магистър - всичко                                                                                                                                      

Главен счетоводител   1             1             1             0                                                                                                                                          

Библиотекар   1              1             0             1                                                                                                                                          

Технически секретар   1             1             1             0                                                                                                                                          

Касиер, домакин            1             1             1             0                                                                                                                                          

Огняр   1             1              1             0                                                                                                                                          

Чистач/ Хигиенист         4             4             4             0                                                                                                                                          

ВСИЧКО ЗАЕТИ 9              9             8             1                                                                                                                                          

ОБЩО НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ               9             9              8             1