Понеделник, 11 Декември 2023г.
Създаване на достъп до училищната WiFi мрежа