Вторник, 7 Февруари 2023г.
Модул 1 - "Обработка и анализ на данни"

Учебната програма за модул 1 „Обработка и анализ на данни” за профилирана подготовка по информационни технологии е фокусирана върху:

  • преговор и обобщение на изученото до момента за работа с електронни таблици и техните функционалности;

  • обработка на големи обеми от данни чрез електронни таблици и софтуер за статистическа обработка на данни;

  • същност и значение на информационните системи;

  • проектиране и създаване на бази от данни и на информационни системи.

Тема 1. Приложение на ЕТ за обработка на големи обеми от данни

Урок . ЕТ - основни функционални характеристики (първа част)

Ресурсни материали Урок 1.

Урок . ЕТ - основни функционални характеристики (втора част)

Ресурсни материали Урок  : magazin.xlsx , country.xlsx , admin.xlsx    

Урок . ЕТ - основни функционални характеристики (упражнение).

Ресурсни материали Урок : magazin2.xlsxolimpiada.xlsx

Урок . ЕТ - изготвяне на справки (упражнение)

Ресурсни материали Урок 4: magazin3.xlsx

Домашна работа 1 Сортиране, филтриране и валидиране

1 задача.2 задача3 задача

Урок . Използване на логически функции в ЕТ (първа част)

Ресурсни материали Урок : otsenka.xlsxBB.xlsx

Урок . Условно форматиране в ЕТ

  Ресурсни материали Урок urok_UF.rar

 Условно форматиране в ЕТ - упражнение.pptx

produkt.xlsx,   temperatura.xlsx

Урок. Имена на области и приложения

Ресурсни материали: produkt.xlsx,   prodazhba.xlsx,  temperatura.xlsx,   ime_oblast.xlsx

Урок . Функции за търсене и препратки.

Ресурсни материали: izdelia.xlsx ,  spisak.xlsxstoka.xlsx

Урок . Защита на данните в електронни таблици

Ресурсни материали: Formula.xlsx,  Zashtita.xlsx

Обобщаващи таблици.pptx

Ресурсни материали: oborot.xlsx

Обобщаващи диаграми.pptx

Ресурсни материали: oborot.xlsx,  prodazhbi.xlsx

 Вградени функции за обработка на финансови данни.pptx

Ресурсни материали: zaem ne reshena.xlsx, zaem.xlsx

Вградени функции за обработка на статистически данни (1).pptx

count.xlsx

hb-dta1.xlsx

matura_math1.xlsx

Урок 20. Сценарии (първа част).pptx

Урок 21. Сценарии (втора част).pptx

scenario.xlsx

2.xlsx

Урок 23. Четене на данни от външни източници.pptx

dargavi.txt

Урок 24. Четене на данни от външни източници (упражнение).pptx

firma.accdb

book.xml

Урок 25. Вградени функции за работа с големи обеми от данни.pptx

zadacha_1.xlsx

zadacha_2.xlsx

zadacha_3.xlsx

Урок 27. Използване на големи обеми от данни за решаване на сложни и комплексни проблеми.pptx

valezhi.xlsx

Тема 2. Въведение в информационните системи

Урок 28. Основни етапи в разработването и използването на информационните системи.pptx

Урок 29. Основни понятия в база данни.pptx

Урок 30. Проектиране на БД .pptx