Събота, 25 Март 2023г.
Информационни технологии 8 клас

 

20 Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт

Урок 18 - 19  Създаване на уеб сайт с Google Sites.pptx

Урок 17 Основни етапи при разработване на уеб сайт.pdf

Урок 16. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове.pptx

Урок 15 Приложни програми.pdf

Урок 14 Работа с приложни програми - упражнение

Урок 13. Архивиране на данни.pptx

Урок 12. Използване на помощни системи и самоучители при работа.pptx

Урок 11. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми.pptx

Урок 10. Периферни устройства.pptx

Урок 9. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.pptx

Урок 8. Съвременни операционни системи.pptx

Урок 7. Съвременните компютърни системи.pptx

Урок 6. История на компютърната техника.pptx

Урок 5. Компютърни мрежи и услуги (обобщение).pptx

Урок 4. Ефективно търсене на информация.pptx

Урок 3. Информационни технологии за социално общуване и споделена обща работа - упражнение.pptx

Урок 2. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение

.Урок 1. Информационни технологии за социално общуване