Сряда, 28 Февруари 2024г.
Директорът на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали изказва искрената си благодарност към Жени Петрова и Милена Терзийска – членове на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков"

Директорът на СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали изказва искрената си благодарност към Жени Петрова и Милена Терзийска – членове на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, които инициираха среща с Председателя на Народното събрание - госпожа Цвета Караянчева. Специални благодарности към госпожа Анна – Катерина  Вълчева – Председател и  господин Юлиян Кехайов – член на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали, които участваха заедно с ръководството на училището в срещата с госпожа Караянчева на 07.12.2020 година.

Заедно представихме проблемите на учебното заведение и притесненията,че не се решават: кризисната ситуация с авариралата отоплителна система на училището и затвореният от една година от РЗИ – Кърджали физкултурен салон. Споделихме с нея, че Община Кърджали, като първостепенен разпоредител е информирана многократно, но проблемите все още не са отстранени.

Благодаря на цялата родителска общност на СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали, която показа своята съпричастност и  загриженост за най – важните членове на общността – нашите деца и ученици.

Благодаря за подкрепата, за отговорното и адекватно поведение в създалата се сложна ситуация.

Пожелавам здраве и позитивизъм!

                     

 Недялка Кюпрюджиева

07.12.2020 г                   Директор на СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали