Четвъртък, 4 Март 2021г.
Температурни датчици
Последни стойности на температурните датчици
13.09°

ИТ Кабинет 1
обновено на 04.03.2021 20:06

17.8°

Стая 1
обновено на 04.03.2021 20:06

13.79°

Стая 2
обновено на 04.03.2021 20:06

Последни стойности на датчиците за влажност
54.32%

ИТ Кабинет 1
обновено на 04.03.2021 20:06

92.8%

Стая 1
обновено на 04.03.2021 20:06

51.4%

Стая 2
обновено на 04.03.2021 20:06