Четвъртък, 8 Декември 2022г.
Температурни датчици
Датчиците са временно спрени.