Петък, 7 Май 2021г.
Температурни датчици
Последни стойности на температурните датчици
22.7°

Кабинет по ИТ 205
обновено на 07.05.2021 21:39

22.7°

Кабинет по Немски език 208
обновено на 07.05.2021 21:39

Последни стойности на датчиците за влажност
50.8%

Кабинет по ИТ 205
обновено на 07.05.2021 21:39

51.89%

Кабинет по Немски език 208
обновено на 07.05.2021 21:39

Графика на усреднените температурните стойности по часове