Неделя, 25 Юли 2021г.
Прием в първи клас

СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали организира лятно училище за бъдещите първокласници в  периода от 21.06.2021 г. до 25.06.2021 г. включително. Заниманията ще се провеждат  от 8:00 ч. до 12:00 часа.

Присъствието е по желание на родителите.

От ръководството на училището

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!


Уважаеми родители,
Във връзка с изпълнение на дейностите по прием в първи клас, Ви информираме, че в срок до 03.06.2021 г. е необходимо да представите Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал при техническия секретар.


От ръководството на училището

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

В периода от 17.05.2021 г. до 31.05.2021 г. при техническия секретар на училището от 8:00 до 17:30 часа е необходимо да потвърдите желанието си за прием на Вашето дете в първи клас през учебната 2021 / 2022 година в СУ “Йордан Йовков“, гр. Кърджали, като попълните формуляр, съгласно критериите за прием.

--------------------------------------------------

Онлайн подаване на заявление

Заявление за прием на ученик в I клас  

Заявление за прием на ученик в I клас -ЦОУД

**Подаване на заявление  за прием на ученик  в първи клас е от 15.04.2021 г.  

***ВАЖНО: Попълват се двата формуляра!

Заповед за училищен план - прием в I и V  клас - 2021 - 2022 г и брой места в остените класове и свободните места в тях. 

График на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2021 / 2022 година

Критерии за прием на ученици в първа степен в СУ „Йордан Йовков“ за учебник 2021-2022 г. 

 

Подаване чрез имейл

Заявление за прием на ученик в I клас 

Заявление за прием на ученик в I клас -ЦОУД

***Подаване на заявление  за прием на ученик  в първи клас е от 15.04.2021 г.  

***ВАЖНО: Попълват се двата формуляра!

***

Свалете  файла и коректно попълнете необходимите полета,  след което го запазете.

Затворете  файла и повторно отворете,  за да проверите дали сте попълнили и  запазили с необходимите данни, ако всичко е попълнено във файла, затворете  и прикачете в електронната си поща  и изпратете  на посочения имейл на училището.   yyovkovkj@gmail.com

При входиране на заявлението в деловодството, ще ви информират за входящ номер от наш служител.