Петък, 7 Май 2021г.
Прием в първи клас

Онлайн подаване на заявление

Заявление за прием на ученик в I клас  

Заявление за прием на ученик в I клас -ЦОУД

**Подаване на заявление  за прием на ученик  в първи клас е от 15.04.2021 г.  

***ВАЖНО: Попълват се двата формуляра!

Заповед за училищен план - прием в I и V  клас - 2021 - 2022 г и брой места в остените класове и свободните места в тях. 

График на дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2020 / 2021 година

Критерии за прием на ученици в първа степен в СУ „Йордан Йовков“ за учебник 2021-2022 г. 

 

Подаване чрез имейл

Заявление за прием на ученик в I клас 

Заявление за прием на ученик в I клас -ЦОУД

***Подаване на заявление  за прием на ученик  в първи клас е от 15.04.2021 г.  

***ВАЖНО: Попълват се двата формуляра!

***

Свалете  файла и коректно попълнете необходимите полета,  след което го запазете.

Затворете  файла и повторно отворете,  за да проверите дали сте попълнили и  запазили с необходимите данни, ако всичко е попълнено във файла, затворете  и прикачете в електронната си поща  и изпратете  на посочения имейл на училището.   yyovkovkj@gmail.com

При входиране на заявлението в деловодството, ще ви информират за входящ номер от наш служител.