Вторник, 16 Август 2022г.
Прием в първи клас

Онлайн подаване на заявление

Заявление за прием на ученик в I клас  

Заявление за прием на ученик в I клас -ЦОУД

**Подаване на заявление  за прием на ученик  в първи клас е от 15.04.2022 г.  

***ВАЖНО: Попълват се двата формуляра!

Заповед за училищен план - прием в I и V  клас - 2022 - 2023 г. и брой места в останилите класове и свободните места в тях. 

 


 

 

[youtube]9DKcKQdRHOU[/youtube]