Петък, 22 Октомври 2021г.
Организиране на Концерт - Международен ден на толерантността