Четвъртък, 19 Май 2022г.
Организиране на Концерт - Международен ден на толерантността