Вторник, 6 Декември 2022г.
Закупуване, доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на 40 терминални работни места

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА