Сряда, 19 Юни 2024г.
Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Доставка на учебници, учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими варианти на учебниците за безвъзмездно ползване от учениците от V до XII клас за учебната 2024/2025 година при Средно училище „Йордан Йовков“, град Кърджали