Петък, 9 Юни 2023г.
Кореспонденция с Агенцията по обществени поръчки