Вторник, 26 Септември 2023г.
Вътрешни правила

Вътрешни правила за Пртовеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП в сила от 01.10.2014 г.

Вътрешни правила за Пртовеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП в сила от 30.03.2012 г.