Понеделник, 22 Април 2024г.
Онлайн училищна деловодна система

Месечен доклад за извършена работа по време на обучение от разстояние в електронна среда в СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали

 

КАРТА - за ежедневна информация на отсъстващите ученици в СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали

Декларация за получаване на ДТВ по чл. 13, ал. 14 от ВПРЗ"